ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

  • Т. Ф. Федорова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків
  • Л. А. Держко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків

Аннотация

Проаналізовані показники оцінки ефективності функціонування логістичних систем. Виявлені позитивні сторони існуючих показників та їх недоліки. Запропонований критерій оцінки ефективності функціонування логістичної системи, який дозволяє оцінити ефективність роботи логістичної системи з врахуванням внутрішніх витрат знехтуваних можливостей учасників системи.