ПОБУДОВА ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ СИТУАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Аннотация

Розглянуто методику побудови цифрової моделі ситуації в програмному комплексі Credo за результатами тахеометричного знімання ділянки місцевості електронним тахеометром. Наведені вихідні дані, що необхідно отримати при геодезичному зніманні ділянки місцевості для роботи в програмному комплексі «Credo». Частково розглянуто функціональні можливості програмного комплексу «Credo ТОПОПЛАН».

 

Ключові слова: цифрова модель ситуації, абрис, тахеометр, план, програмний комплекс Credo.

Литература

Література

Лозинський, В.В. Топографічні знімання ділянок місцевості [Текст]: навчально-методичний посібник / В.В. Лозинський – Львів.: В.Ц. ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 39 с.

Graham , R., Koh, A. (2002). Digital Aerial Survey: Theory and Practice. Whittles Publishing.

Osada, E. (2001). Geodezja. Oficiyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskej, 223.

Galda, M., Kujawski, E., Przewlocki, S. (2000). Geodezja I miernictwo budowlane. Geodezja, 402.

CREDO Инженерная геодезия и топография [Текст]. Рабочая тетрадь, Минск, 2011.

CREDO ТОПОПЛАН1.1 Руководство пользователя для начинающих [Текст], Минск, 2011.

References

Lozynsky, V. V. (2012). Topographic landslides. Educational and methodical manual, 39.

Graham , R., Koh, A. (2002). Digital Aerial Survey: Theory and Practice. Whittles Publishing.

Osada, E. (2001). Geodezja. Oficiyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskej, 223.

Galda, M., Kujawski, E., Przewlocki, S. (2000). Geodezja I miernictwo budowlane. Geodezja, 402.

CREDO. (2011) Engineering geodesy and topography. Workbook.

CREDO TOPOPLAN 1.1 (2011). User's manual for beginners.

Опубликован
2018-03-30