ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Аннотация

Розглянуто проблему аналізу і дослідження екологічної безпеки людини і навколишнього середовища через призму ергономіки. Актуальність проблеми обумовлена взаємозв’язком між поняттями, а також можливістю їх застосування для розроблення нових заходів підвищення безпеки людини і навколишнього середовища. Інтеграція екологічних складових в ергономіку дозволяє застосовувати її для вирішення завдань безпеки у різних сферах.

 

Ключові слова: безпека життєдіяльності, ергономіка, екологічна безпека, навколишнє середовище.

Литература

Література

Definition and Domains of Ergonomics (n.d.). Retrieved from: http://www.iea.cc/whats/.

Протасенко, О.Ф. Екологічність робочого місця і простору [Текст] / О. Ф. Протасенко, А. А. Івашура // Открытые информационные и компьютерные технологии. – 2016. – Вип. 73. – С. 118-126.

Ульянова, Е. А. Идентификация и оценка значимости экологических аспектов на промышленных предприятиях [Текст] / Е. А. Ульянова, И. Л. Манжуров, И. Я. Габова // Известия Самар. науч. Центра Рос. академии наук. – 2011. – Т. 13. – №1. – С. 2089 – 2093.

Мигаль, Г. В. Проблемы экологического проектирования среды жизнедеятельности человека [Текст] / Г. В. Мигаль, О. Ф. Протасенко // Безпека людини у сучасних умовах: матер. ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Харьков. – 2011. – С. 150 – 152.

Raziq, А., Maulabakhsh, R. (2015). Impact of Working Environment on Job Satisfaction. Procedia Economics and Finance, 23, 717 – 725.

Лайтинен, Х. Пособие по наблюдению за условиями труда на рабочем месте в промышленности. Система Элмери [Текст] / Х. Лайтинен, П. Л. Раса, Т. Ланкинен и др. // Охорона праці : науково-виробничий журнал. – 2012. – № 8. – С. 42 – 53.

Workplace environment (n.d.). Retrieved fromm: edia.rspp.ru/document/1/9/e/9ef017d1e4827978 ae7de076 cb6388ef.pdf.

References

Definition and Domains of Ergonomics (n.d.). Retrieved from: http://www.iea.cc/whats/.

Protasenko, O. F., Ivashura, A. A. (2016). Ecofriendlyness of a workplace and workspace. Otkryityie informatsionnyie i kompyuternyie integrirovannyie tehnologii, 73, 118-126.

Ulyanova, E. A., Manzhurov, I. L., Gabova, I. Ya. (2011). Identifikatsiya i otsenka znachimosti ekologicheskih aspektov na promyishlennyih predpriyatiyah. Izvestiya Samar. nauch. Tsentra Ros. akademii nauk, 13, 2089 – 2093.

Migal, G. V., Protasenko, O. F. (2011). Problemyi ekologicheskogo proektirovaniya sredyi zhiznedeyatelnosti cheloveka. Bezpeka lyudini u suchasnih umovah: mater. III Mizhnar. nauk.-metod. Konf., 150 – 152.

Raziq, А., Maulabakhsh, R. (2015). Impact of Working Environment on Job Satisfaction. Procedia Economics and Finance, 23, 717 – 725.

Laytinen, H., Rasa, P. L., Lankinen, T. (2012). Posobie po nablyudeniyu za usloviyami truda na rabochem meste v promyishlennosti. Sistema Elmeri. Ohorona pratsi : naukovo-virobnichiy zhurnal, 8, 42 – 53.

Workplace environment (n.d.). Retrieved fromm: edia.rspp.ru/document/1/9/e/9ef017d1e4827978 ae7de076 cb6388ef.pdf.

Опубликован
2018-03-30