НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 1920-30-Х РР. НА ТЕРИТОРІЇ СРСР

  • К. В. Діденко Kharkov National University of Construction and Architecture

Аннотация

Стаття присвячена роботам пострадянських і заххідних дослідників, які вивчали епоху радянського авангарду. Розглядається область їх досліджень, відзначаються нові факти і погляди, які було внесено кожною з праць у науковий обіг. Окремо розглядаються роботи авторів, які присвячено архітектурно-будівельній та містобудівній практиці українського та харківського авангарду. Ключові слова: наукові дослідження, радянський авангард, архітектурно-містобудівна практика, українська специфіка, харківська специфіка.

Литература

Література

Цапенко, М.П. О реалістичних основах радянської архітектури. [Текст] / М.П. Цапенко - М. Держ. вид-во літератури з будівництва та архітектури 1952. - 395 с.

Цапенко, М.П. Деякі питання радянської архітектури. [Текст] / М.П. Цапенко - Київ, Госстройіздат, УРСР 1955. - 44 с.

Цапенко М.П. Радянська архітектура на новому етапі. [Текст] / М.П. Цапенко - К., Госстройіздат, УРСР, 1957. - 119 с.

Історія російського мистецтва, в 13-ти томах, т.11. Радянське мистецтво періоду 1917-1934 років. [Текст] / Редактори томи: В.С. Кеменов, Д.В. Сарабьянов. - М .: Видавництво Академії Наук СРСР, 1957. - 648 с.

Історія радянської архітектури 1917-1958 рр. [Текст]: навчальний посібник для архіт. вузів і фак-ів / Н.П. Билінкін, П.А. Володін, Я.А. Корнфельд, А.І. Михайлов, Ю.Ю. Савицький. - М .: Стройиздат, 1962. - 348 с.

З історії радянської архітектури. 1917-1925 рр. Документи і матеріали [Текст] / Відп. ред. К.Н. Афанасьєв, сост., автор статей і прим. В.Е. Хазанова. - М .: Видавництво Академії наук СРСР, 1963. - 249 с.

Хазанова, В.Е. Радянська архітектура першої п'ятирічки. Проблеми міста майбутнього. [Текст] / В.Е. Хазанова - М .: Наука, 1980, - С. 373

З історії радянської архітектури. 1926-1932 рр. Документи і матеріали [Текст] / Відп. Ред.К.Н. Афанасьєв, сост., Автор статей і прим. В.Е. Хазанова. - М .: Видавництво Академії наук СРСР, 1970. - 212 с.

Історія Радянської архітектури 1917-1954 рр. [Текст]: підручник для архітектурних вузів. Спец. «Архітектура» Н.П. Билінкін, В.Н. Колмикова, О.В. Рябушина, Г.В. Сергєєва; под. заг. Ред. Н.П. Блінкін і О.В. Рябушина. - 2-е изд, перераб. І доп. - М.: Стройиздат, 1985. - 256 с. іл.

Рябушин, О.В. Гуманізм радянської архітектури. [Текст] / О.В. Рябушин - М .: Стройиздат, 1986 - 376 с., іл.

Хан-Магомедов, С.О. Робоча група об'єктивного аналізу Інхука [Текст] / С.О. Хан-Магомедов // Проблеми історії радянської архітектури. № 4. - М .: ЦНИИП містобудування, 1978. - С. 53-56.

Хан-Магомедов, С.О. Секція монументального мистецтва Інхука [Текст] / С.О. Хан-Магомедов // Проблеми історії радянської архітектури. № 3. - М .: ЦНИИП містобудування, 1977. - С. 18-23.

Хан-Магомедов, С. О. [Текст] / С.О. Хан-Магомедов М. Я. Гінзбург. - М.: Стройиздат, 1972. - 184 с.

Хан-Магомедов, С. О. Архітектор Костянтин Мельников (Піонери радянської архітектури). [Текст] / С.О. Хан-Магомедов - М .: Знание, 1981. - 48 с.

Хан-Магомедов, С.О. Архітектура радянського авангарду. Книга перша. Проблеми формоутворення. Майстри і течії. [Текст] / С.О. Хан-Магомедов - М.: Стройиздат, 1996. - 710 с.

Хан-Магомедов, С.О. Архітектура радянського авангарду. Книга друга. Соціальні проблеми. [Текст] / С.О. Хан-Магомедов – М .: Стройиздат, 2001. - 712 с.

Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС - ВХУТЕІН. Комплексна архітектурно-художня школа 1920-1930. [Текст] / С.О. Хан-Магомедов - М .: Знание, 1990. - 64 с.

Косенкова, Ю.Л. Радянський місто 1940-х - першої половини 1950-х років. Від творчих пошуків до практики будівництва. [Текст] / Ю.Л. Косенкова - М: Едіторіал УРСС, 2000. – 378 с.

Косенкова, Ю.Л. Радянське містобудування 1920-1930-х років: Нові дослідження і матеріали, сост. і відп. ред. Ю.Л.Косенкова. [Текст] / Ю.Л. Косенкова - М.: Либроком, 2010. - 384 с.

Радянське містобудування. 1917-1941. Кн. 1 і 2 [Текст] / Відп. ред. Ю.Л. Косенкова. - М .: Прогрес-Традиція, 2018. – 1491 с.

Казусь, І.А. Організація архітектурно-містобудівного проектування в СРСР: етапи, проблеми, протиріччя (1917-1933). [Текст]: дис ... канд. арх. / І.А. Казусь. - К .: 2001.

Казусь, І.А. Радянська архітектура 1920-х років: організація проектування. [Текст] / І.А. Казусь. - М .: Прогрес-Традиція, 2009. - 464 с.

Іконніков, А. В. Архітектура XX століття. Утопії і реальність. У 2 томах. [Текст] / А.В. Іконніков. - М.: Прогрес-Традиція, 2001. - Т. 1. - 656 с..

Іконніков А. В. Архітектура XX століття. Утопії і реальність. У 2 томах. [Текст] / А.В. Іконніков. - М .: Прогрес-Традиція, 2002. - Т. 2. - 672 с.

Меерович, М.Г. Архітектурна типологія як форма організації прикладних архітектурних знань. [Текст]: дис ... канд. архіт. / М.Г. Меерович- М., 1984.

Меерович, М.Г. Соціально-культурні основи здійснення державної житлової політики в РРФСР (1917-1941 рр.) .- [Текст]: дис ... доктора істор. наук / М.Г. Меерович - Улан-Уде, 2004.

Меерович, М.Г. Покарання житлом: житлова політика в СРСР як засіб управління людьми (1917-1937 роки). [Текст] / М.Г. Меерович. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН); Фонд Першого Президента Росії Б.М. Єльцина, 2008. - 303 с.

Меерович, М.Г. Міфологія радянської архітектури [Електронний ресурс] / М.Г. Меерович, Д.С. Хмельницкий. Режим доступу:

https://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569833

Хмельницький, Д.С. Архітектура Сталіна. Психологія і стиль. [Текст] / Д.С. Хмельницький. - М .: Прогрес-Традиція, 2006. - 376 с..

Хмельницький, Д.С. Міф індустріалізації. Плани п'ятирічок і житло для будівельників соціалізму. [Електронний ресурс] / Д.С. Хмельницкий. Режим доступу:

http://www.alyoshin.ru/Files/publika/hmeln/hmeln_mif.html

Хмельницький, Д.С. Нові версії радянської архітектурної історії. [Електронний ресурс] / Д.С. Хмельницкий. Режим доступу:

http://www.alyoshin.ru/Files/publika/hmeln/hmeln_novie_versii.html

Хмельницький, Д.С. «Соцмісто» Миколи Мілютіна в контексті радянської історії. [Електронний ресурс] / Д.С. Хмельницкий. Режим доступу:

http://www.alyoshin.ru/Files/publika/hmeln/hmeln_sotsgorod%20.html

Гольдзамт, Е. Уільм Морріс і соціально-естетичні витоки сучасної архітектури. [Текст] / Е. Гольдзамп; Пер. з пол. М., Стройиздат, 1973. – 175 с.

Вуєк, Я. Міфи і утопії архітектури XX століття. [Текст] / Я. Вуєк - М .: Стройиздат. - 1990. - 286 с.

Фремптон, К. Сучасна архітектура: сучасний погляд на історію розвитку. [Текст] / К. Фремптон - М.: Стройиздат, 1990. - 535 с.

Коткін, С. Житло і суб'єктивний характер його розподілу в сталінську епоху [Текст] / С.Коткін // Житло в Росії: вік ХХ. Архітектура і соціальна історія. Монограф. Зб. М., 2001..

Брумфілд, У. Три квадрата, Житло в Росії: вік ХХ, Архітектура та соціальна історія [Текст] / У. Брумфілд, Б. Рубл. - Москва, 2002. - 192 с.

Iсторія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Харківська область, Київ., Три квадрата, Житло в Росії: вік ХХ, Архітектура та соціальна історія [Текст] // Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1967 – 1003 с

Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Харківська область, - т.21. Київ. [Текст] // Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, - 1976. -.605 с

Альошин, В.Е. Розвиток уявлення про соціалістичне поселенні в містобудуванні України в 1920-х - початку 1930-х років. [Текст]: дисертація ... канд арх. / В.Е. Альошин. - Київ, 1985

Говоренкова, Т.М. Самоврядування на Україні [Текст] / Т.М. Говоренкова //Медіаполіс. - 1996. - №1-2. - с.62-65, с.132-138.

Лейбфрейд, О.Ю. Харків від фортеці до столиці [Текст]: нотатки про старе місто. / О.Ю. Лейбфрейд, Ю.Ю. Полякова – Харків:Фоліо, 2001. – 335 с.

Iсторiя мiста Харкова, ХХ столiття. [Текст] – Харкiв, Фолiо, Золотi сторiнки, 2004. – 686 с.

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. (20 квіт. 2004 р.). Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 199 с.

Черкасова, Е.Т. Ідеї і реалізація плану соціалістичної реконструкції Харкова 1933-1935 років. Радянське містобудування 1920-1930-х років. Нові дослідження і матеріали [Текст] / Е.Т. Черкасова; Упоряд. і відп. Редактор Ю.Л. Косенкова. - М.: Книжковий дім «Ліброком», 2010. з 129 - 155.

Швиденко, О.А. Держпром в контексті світової архітектури. [Текст]: дисертація ... канд арх. / о.А. Швиденко. – Харків, 2009.

Дерябіна, О.O. Авангардні концепції формоутворення в архітектурі клубів Харкова. [Текст]: дисертація ... канд арх. / О.О. Дерябіна. - Харків, 2013.

Хороян, Н.П. Харківська архітектурна школа в період формування і становлення: кінець ХІХ - перша третина ХХ ст. [Текст]: дисертація ... канд арх. / Н.П. Хороян. - Харків, 2015.

Смоленська, С.О. Архітектура авангардного модернізму в Україні. Генеза та спадщина. [Текст]: дисертація ... док..арх. / С.О. Смоленська. – Харків, 2017.

References

Tsapenko, M.P. (1952). On the realistic principles of Soviet architecture. M.: Gos. publishing house of construction and architecture, 395

Tsapenko, M.P. (1955). Some questions of Soviet architecture. Kyiv, Gosstroiizdat, 44

Tsapenko, M.P.(1957). Soviet architecture at a new stage. Kyiv, Gosstroiizdat, USSR, 119

The history of Russian art, in 13 volumes, t.11.(1957). Soviet art of the period 1917-1934 years. Volume editors: Kemenov V.S., Sarybyanov D.V., Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 648

History of the Soviet Architecture of 1917-1958: A Manual for Architects. universities and fac-i (1962) N.P. Bilinkin, P.A. Volodin, Ya.A. Kornfeld, AI Mikhailov, Yu.Yu. Savitsky - M.: Stroyizdat, 348

From the history of Soviet architecture. 1917-1925 gg. Documents and materials (1963). Ref. .K.N. Afanasyev, author, articles and comment. V.E. Khazanova. M.: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 249

Khazanova, V.E. (1980). Soviet architecture of the first five-year plan. Problems of the future city. M.: Science, 373

From the history of Soviet architecture. 1926-1932. Documents and materials.(1970). Ref. .K.N. Afanasyev, editor, author of articles and comment. V.E. Khazanova. M.: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 212

History of Soviet Architecture 1917-1954: Textbook for Architectural Universities. Special "Architecture". (1985). N.P. Bilinkin, VN Kolmikova, AV Ryabushina, GV Sergeyev; under comp. Ed. N.P. Bilinkin and A.B. Ryabushin. 2nd ed. M.: Stroyizdat, 256

Ryabushin, A.V. (1986). Humanism of Soviet Architecture. M.: Stroyizdat, 376

Khan-Magomedov, S.O. (1978). Working group of objective analysis of Inhuka. Problems of the history of Soviet architecture. 4. Moscow: Central Scientific Research Institute of Urban Development, 53-56.

Khan-Magomedov, S.O. (1977). Section of the monumental art of Inhuka. Problems of the History of Soviet Architecture,3. Moscow: Central Research Institute of Urban Development, 18-23.

Khan-Magomedov, S.O., Ginzburg, M. Ya. (1972). M.: Stroyizdat, 184

Khan-Magomedov, S.O. (1981). Architect Konstantin Melnikov (Pioneers of Soviet Architecture). M.: Znaniye, 48

Khan-Magomedov, S.O. (1996). Architecture of the Soviet avant-garde. The book is first. Problems of forming. Masters and currents. - M.: Stroyizdat, 710

Khan-Magomedov, S.O. (2001). Architecture of the Soviet avant-garde. Friend book Social problems. M.: Stroyizdat, 712

Khan-Magomedov, S.O.(1990). VHUTEMAS-VHUTEIN Complex architectural and art school 1920-1930. M.: Znaniye, 64

Kosenkova, Yu.L. (2000). The Soviet city of the 1940s - the first half of the 1950s. From creative quest to building practice. M: Editorial URSS, 378

Kosenkova, Yu.L. (2010). Soviet Urban Development 1920-1930s: New Studies and Materials. M., Sost. and rep. Ed. Y.L.Kosenkova. M .: Librokom, 384

Soviet urban planning. 1917-1941. Kn. 1 and 2 (2018) Rep. Ed. Yu.L. Kosenkov. M.: Progress-Tradition, 1491

Kazus, I.A. (2001). Organization of architectural and urban design in the USSR: stages, problems, contradictions (1917-1933). - Dis ... Cand. Arch.

Kazus, I.A. (2009). Soviet architecture of the 1920s: organization of design. M.: Progress-Tradition, 464

Ikonnikov, A.V. (2001). Architecture of the XX century. Utopia and reality. In 2 volumes. M.: Progress-Tradition, 1, 656

Ikonnikov, A.V . (2002). Architecture of the XX century. Utopia and reality. In 2 volumes. M.: Progress-Tradition, 2., 672

Meerovich, M.G. (1984).Architectural typology as a form of application of applied architectural knowledge. Dis ... Cand. Archit.

Meerovich, M.G.(2004). Socio-cultural foundations of implementation of state housing policy in the RSFSR (1917-1941 biennium) .- Dis ... doctors history. Sciences. Ulan-Ude.

Meerovich, M.G.(2008) Punishment of Housing: Housing Policy in the USSR as a Means of Management of People (1917-1937), Moscow: Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN); Foundation of the First President of Russia B.M. Yeltsin, 303

Meerovich, M.G., Khmelnitsky, D.S. (n.d.) Mythology of Soviet Architecture. Retrieved from

https://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569833

Khmelnitsky, D.S.(2006) Stalin's Architecture. Psychology and style. M .: Progress-Tradition, 376

Khmelnitsky, D.S. (n.d.) The myth of industrialization. Plans for five-year plans and housing for builders of socialism. Retrieved from

http://www.alyoshin.ru/Files/publika/hmeln/hmeln_mif.html

Khmelnitsky, D.S. (n.d.) New versions of Soviet architectural history. Retrieved from

http://www.alyoshin.ru/Files/publika/hmeln/hmeln_novie_versii.html

Khmelnitsky, D.S. (n.d.)"Sotsmisto" by Nikolai Milyutin in the context of Soviet history. Retrieved from

http://www.alyoshin.ru/Files/publika/hmeln/hmeln_sotsgorod%20.html

Goldsmith, E. (1973). William Morris and socio-aesthetic origins of modern architecture. Per. from the floor M., Stroyizdat, 175

Vueck, J. (1990). Myths and utopia of XX century architecture. M .: Stroyizdat, 286.

Fremhton, K. (1990). Modern architecture: a modern look at the history of development. M .: Stroyizdat, 534

Kotkin, C.(2001) Housing and the subjective nature of his distribution in the Stalin era. Housing in Russia: the age of the XX. Architecture and social history. Monographer Zb M.

Brumfield, U., Ruble, B. (2002) Three squares, Housing in Russia: age XX, Architecture and social history; Moscow, 192

History of cities and villages of the Ukrainian SSR: 26 tons. Kharkiv region, (1967). Kyiv. The main edition of the Ukrainian Soviet Encyclopedia of the Academy of Sciences of the USSR, 2003

The history of the cities and villages of the Ukrainian SSR: 26 tons. Kharkiv region, t.21. (1976). Kyiv. The main edition of the Ukrainian Soviet Encyclopedia of the Academy of Sciences of the USSR, 605

History of the city of Kharkov, XX century. (2004). Kharkiv, Folio, Golden Pages, 686

Alyoshin, V.E. (1985). Development of the notion of a socialist settlement in the urban development of Ukraine in the 1920s - early 1930s. Dissertation ... Cand. of Architecture, Kyiv.

Govorenkova, T.M. (1996). Self-government in Ukraine. Mediopolis. 1-2; 62-65, 132-138.

Leibfreyd ,O.Yu., Polyakova, Yu.Yu. (2001). Kharkiv from the fortress to the capital: notes about the old city. Kharkiv: Folio, 335

Kharkov - 350 years: historical aspects and view on modern problems: materials of sciences-practice. conf. (April 20, 2004). Ch. 1. Kharkiv. state sciences b-ka them. V.G. Korolenko; Structure: E.I. Romanova, L.V. Khleskova. Kharkiv, 199

Cherkasova, E.T.(2010). Ideas and realization of the plan of socialist reconstruction of Kharkov 1933-1935 years. Soviet urban planning 1920-1930s. New research and materials. Regular. and rep. Editor Yu.L. Kosenkov M.: Book House "Librocom", 129-155.

Shvydenko, O.A. (2009). Gosprom in the context of world architecture. Dissertation ... Cand.of Architect, Kharkov.

Deryabina, O.O.(2013). Vanguard concepts of shaping in the architecture of the clubs of Kharkov. Dissertation ... Candidate of Architecture, Kharkov

Khoroyan, N.P. (2015). Kharkiv Architectural School during the period of formation and formation: the end of the XIX - the first third of the twentieth century. Dissertation ... Candidate of Architecture, Kharkiv.

Smolensk, S.O. (2017). Architecture of avant-garde modernism in Ukraine. Genesis and heritage. Dissertation ... Doc. Arch., Kharkov

Опубликован
2018-07-27