ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ

Аннотация

В статі запропоновано підхід щодо оцінки надійності системи інтермодальних контейнерних перевезень оснований на визначенні інтегрального показника надійності. Запропоновано методику оцінки надійності системи доставки вантажів в контейнерах , застосування якої дозволить підвищити рівень якості транспортного  обслуговування вантажовласників в ланцюгах постачань.

 Ключові слова: контейнер, інтермодальні перевезення, надійність, ланцюг постачань.

Опубликован
2018-12-19