ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕ-ТИКИ

  • О. С. Ломакіна O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • Є. Г. Пономаренко O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Аннотация

Розглянуто світові тенденції розвитку альтернативної енергетики. Встановлено, що її ефективний розвиток не може бути забезпечений тільки ринковими методами. Визначено необхідність державного стимулювання шляхом сумісного використання економічних та адміністративних інструментів. Проаналізовано основні джерела фінансування проектів з відновлюваних джерел енергії та визначено необхідність розробки законодавчих засад для забезпечення ефективних інвестицій в Україні.

 Ключові слова: альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії, економічні інструменти, адміністративні інструменти

Опубликован
2018-12-19