ФУНКЦІОНАЛЬНО-ФІЗИЧНА СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ КОМПРЕСІЙНОЇ ПІНИ

Аннотация

Запропоновано функціонально-фізичну схему установки для генерації компресійної піни, що функціонально поділена на чотири  блоки, для кожного з яких визначено вхідні та вихідні параметри, що є підґрунтям для подальшої побудови математичної моделі установки для генерації компресійної піни.

 Ключові слова: функціонально-фізична схема, компресійна піна, математична модель, функціональний блок, вхідні параметри, вихідні параметри.

Опубликован
2018-12-20