РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЖЕКЦІЙНОГО АПАРАТУ ЗАСТОСОВУВАНОГО ПРИ ПОЖЕЖОГАСІННІ

  • І. Ф. Дадашов National university of civil defense of Ukraine
  • О. О. Ковальов National university of civil defense of Ukraine
  • А. Я. Калиновський National university of civil defense of Ukraine
  • О. С. Шевцова Dnipro University of Technology
  • Г. В. Морозова Ukrainian State University of Railway Transport

Аннотация

Розроблено інженерну методику розрахунку геометричних параметрів ежектора ежекційного апарата для подачі гранульованого піноскла, що використовується при гасінні пожеж резервуарів для зберігання легкозаймистих горючих рідин з використанням гелеутворюючих вогнегасних і вогнезахисних складів. Отримані в результаті дані використані при доведенні дослідно-експериментального зразка.

 Ключові слова: ежекційний апарат, осьові розміри, ежектор, продуктивність, конструкція, методика розрахунку.

Опубликован
2018-12-20