ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

Аннотация

В статті наведено результати аналізу умов функціонування чотирьох існуючих способів водовідведення стічних вод та основних положень концепції сталого розвитку. Визначена їх ефективність в населених пунктах з позицій сучасних поглядів на проблеми екологічно безпечного природокористування в умовах забезпечення сталого розвитку держави, що дозволили сформулювати ряд їх недоліків. Запропоновано методичний підхід до вибору найкращих технологій екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах, розташованих на евтрофованих водних об'єктах, як важливої складової еколого-соціальної безпеки населених пунктів України.

 Ключові слова: сталий розвиток, екологічно небезпечне водокористування, екологічна безпека, метод аналізу ієрархій

Опубликован
2018-12-20