ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАПЕРОВОГО КАРТОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ЦИФРОВУ МОДЕЛЬ МІСЦЕВОСТІ

Аннотация

Розглянуто послідовність перетворення паперового картографічного матеріалу в растрову підложку, з подальшою обробкою та побудовою цифрової моделі ситуації та рельєфу. Наведено функціональні можливості програмних комплексів «Transform» та «Credo ТОПОПЛАН». Роз’яснено методи трансформації растрових зображень, побудови ситуаційних елементів складної форми та засоби редагування цифрової моделі рельєфу.

 Ключові слова: картографічний матеріал, растрова підложка, цифрова модель місцевості, рельєф, ситуація, трансформація.

Опубликован
2018-12-20