ВПЛИВ КУТА ЗЕМНОГО ЗАЛОМЛЕННЯ НА ТОЧНІСТЬ ТРИГОНОМЕТРИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ

Аннотация

Проведено аналіз літературних джерел, в яких в значній мірі приділено увагу точності проведення геодезичних робіт. Викладена послідовність дій при тригонометричному нівелюванні. Проаналізовано залежність значення коефіцієнту земного заломлення від часу доби. Наведено середнє значення кутів земного заломлення, визначених видатними вченими.

Ключові слова: тригонометричне нівелювання, коефіцієнт земного заломлення, теодоліт, зенітна відстань, точність вимірювання.

Опубликован
2018-12-20