МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Аннотация

Розглянуто мету та завдання досліджень повзучості і тривалої міцності бетону і залізобетону. Описана скінченоелементна модель тонкостінних елементів при короткочасному та тривалому навантаженні і методика проведення розрахунків з урахуванням анізотропних властивостей матеріалу. Урахування пошкоджуваності дозволяє визначати несучу здатність і тривалу міцність залізобетонних конструкцій. Наведено порівняння запропонованої моделі з експериментальними дослідженнями.

 Ключові слова: повзучість, тривала міцність, залізобетонна конструкція, анізотропія, метод скінчених елементів.

Опубликован
2018-12-20