СУЧАСНІ АСПЕКТИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КАМПУСІВ

Аннотация

Прогрес у сфері науки та освіти, зміна соціальних потреб і розширення діапазону функцій вищих навча-льних закладів, інвестиційна привабливість даних об'єктів, впровадження вітчизняних цільових програм з розвитку кампусів в міській забудові, відсутність сучасної нормативної бази та інше вимагає вирішення питань проектування і розвитку університетських кампусів. Сучасні аспекти архітектурно-планувального проектування даних об'єктів розділені на сім основних блоків. Як висновки дані основні рекомендації для проектування, в тому числі, запропонована композиційна структура, баланс функціональних зон і техніко-економічні показники.

 Ключові слова: університет, кампус, функція, удосконалення, планування, середовище, комфорт.

Опубликован
2018-12-21