СТАТИСТИЧНІ ТА МОТИВАЦІЙНІ ВИМІРИ ПРОЯВІВ САКРАЛЬНОГО У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Аннотация

Кількість віровизнань і релігій у світі (близько 800) та теологій (понад 200) засвідчують пошук людиною свого місця в житті позараціональними та позадискурсивними засобами. Соціологія демонструє картину відношення до віри у суспільстві: вибірковість принципів віри, зменшення рангу віри у ієрархії цінностей, ситуативність етичних норм – відсутність однозначних критеріїв добра і зла.

 Ключові слова: сакральне, суспільство, статистика, мотивація, церковно-релігійні мережі

Опубликован
2018-12-21