Информация об авторе

Avershin, S. V., O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine