Информация об авторе

Grynenko, Volodymyr V., O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Украина