ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

  • В. С. Шевченко Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

Abstract

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю підвищення керованості соціально-економічного положення підприємства і, як наслідок, підвищення ефективності його діяльності на основі оцінки і вдосконалення раціональної корпоративної культури. В статті розглянуті основні фактори впливу корпоративно культури на ефективність діяльності підприємства.
How to Cite
ШевченкоВ. С. (1). ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Municipal Economy of Cities, (114), 157-161. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4495