FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ECONOMISTS-INTERNATIONAL

  • O. Berveno О.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • G. Stadnyk О.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Keywords: educational and professional program, creative abilities, competence approach, cross-cultural component.

Abstract

In today's world issues of educational quality are becoming increasingly important. Today the quality of training is determined by its readiness for effective professional activity, the ability to adapt to rapidly changing and uncertain conditions of the modern world, professional skills, as well as the ability to use the acquired knowledge in solving professional problems. In modern research on the peculiarities of training specialists for future employment, considerable attention is paid to various aspects of economic education. The process of continuous improvement of professional training of higher education seekers requires a constant search for new tools, methods and tools to improve the educational process, and, accordingly, research on this issue. The purpose of the article is to analyze the features, trends, competencies and new tools in preparing future international economists for effective work. The four main areas of employment of international economists include: international institutions and organizations; international corporations and other structures of international business; domestic business structures; public authorities and public institutions. In the modern period, the competence approach is the most important factor in ensuring the quality of higher education. Competences are formed comprehensively, in the process of all forms and activities of the applicant. Innovative education involves its focus on obtaining innovative skills of applicants, which involves their gradual involvement in research, project development and more. Dissemination of the results of the fourth industrial revolution ("Industry 4.0") and the emergence of an era of innovation, when advanced technologies radically change entire sectors of the economy and society as a whole, requires skills to apply these technologies in various fields of international economics. The peculiarity of the analyzed educational program "International Economy" is the focus on the requirements and needs of the urban labor market, the needs of the urban economy through constant interaction with stakeholders.

Author Biographies

O. Berveno, О.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department

G. Stadnyk, О.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department

References

1. Benkovska N. B. (2016). Porivnialnyi analiz svitovoho ta vitchyznianoho dosvidu shchodo pidhotovky ekonomistiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia. 2. 146–151.
2. Berveno O. V. (2020). Kroskulturna komponenta pidhotovky ekonomistiv-mizhnarodnykiv. Materialy kruhloho stolu «Upravlinnia yakistiu osvitnoho protsesu suchasni priorytety ta praktyky zabezpechennia». Ekonomichna teoriia ta pravo. 2 (41). 197–199.
3. Haiduchenko Yu. O. (2017). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh ekonomistiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Paradigm of Knowledge. 3 (23). Retrieved from http://oaji.net/articles/2017/1739-1499797540.pdf.
4. Dziuba H. I. (2015). Profesiina pidhotovka maibutnikh ekonomistiv v Ukraini i Nimechchyni: zahalni tendentsii i vidminnosti. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pedahohika, psykholohiia, filosofiia. 220. 20–26.
5. Ermolovich M. M. (2017). Kompetentnostnyiy podhod: istoricheskiy aspekt stanovleniya v vyisshem obrazovanii. Regionalnaya fizicheskaya geografiya v novom stoletii. Minsk: BGU. 126–131.
6. Zahorodnia A. A. (2018). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv ekonomichnoi haluzi u zakladakh vyshchoi osvity Respubliky Polshchi ta Ukrainy: Monohrafiia. Kyiv: VP «Edelveis».
7. Maksymchuk L. V. (2012). Model profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv-mizhnarodnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii. Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu. Pedahohika ta psykholohiia. 605. 54–60.
8. Maksymchuk L. V. (2014). Formuvannia profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Pedahohika ta psykholohiia. 700. 111–118.
9. Matvienko E. N., Kobeleva E. P. (2014). Inoyazyichnaya podgotovka buduschih ekonomistov: soderzhanie obucheni-ya. Evraziyskiy Soyuz Uchenyih. 8–3. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/inoyazychnaya-podgotovka-buduschih-ekonomistov-soderzhanie-obucheniya.
10. Matvienko E. N. (2017). Formirovanie professionalnoy kulturyi v protsesse izucheniya inostrannogo yazyika. Nauka i obrazovanie: novoe vremya. 5. Retrieved from https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2017/10/5_2017o_Matvienko.pdf.
11. Melnychuk I. (2012). Funktsii kontroliu navchalnykh dosiahnen maibutnikh ekonomistiv-mizhnarodnykiv u protsesi inshomovnoi pidhotovky. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. 2. 224–231.
12. Naidonova A. V. (2014). Osoblyvosti bezperervnoho navchannia v systemi pidhotovky ekonomistiv v universyte-takh Velykoi Brytanii. Naukovyi visnyk Natsionalnoho uni-versytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pedahohika, psykholohiia, filosofiia. 199 (2). 235–240.
13. Nauholnykova O. M. (2016). Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv u SShA. Pedahohika ta psykholohiia. 52. 291–301.
14. Osadchyi V. V. (2018). Analiz dosvidu zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u profesiinii pidhotov
tsi maibutnikh ekonomistiv v Ukraini. Professional educa-tion: methodology, theory and technologies. 8. 151–166.
15. Pidlisnycha N. H. (2016). Analiz zakordonnoho dosvidu matematychnoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. 10.1. 77–85.
16. Sysoiev O. (2020). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv dlia ekonomichnoi haluzi yak obiekt naukovoho doslidzhennia v Ukraini. Continuing Professional Education: Theory and Practice (Series: Pedagogical Sciences). 2 (63). 19–24.
17. Smirnova O. V. (2011). Problemnyie professionalno-kommunikativnyie zadachi kak sredstvo razvitiya kommunikativnoy mobilnosti pri podgotovke ekonomistov-mezhdunarodnikov. Teoriya i praktika obschestvennogo razvitiya. 7. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-professionalnokommunikativnye-zadachi-kak-sredstvo-razvitiya-kommunikativnoy-mobilnosti-pri-podgotovke-ekonomistov.
18. Standart vyshchoi osvity Ukrainy: druhyi (mahisterskyi) riven, haluz znan 05 «Sotsialni ta povedinkovi nauky», spetsialnist 051 «Ekonomika» (2020). Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy.
19. Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 05 «Sotsialni ta povedinkovi nauky», spetsialnist: 051 «Ekonomika» (2018). Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy.
20. Tsyfrovi kompetentsii yak umova formuvannia yakosti liudskoho kapitalu : analit. zap. (2019) / V. S. Kuibida, O. M. Petroie, L. I. Fedulova, H. O. Androshchuk. Kyiv: NADU.
21. Shevchuk O. B. (2013). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv finansovo-ekonomichnoho profiliu za kordonom. Retrieved from http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sobpzk.pdf.
22. Joint Quality Initiative – the origin of the Dublin Descriptors – short history. Retrieved from http://ecahe.eu/assets/uploads/2016/01/Joint-Quality-Initiative-the-origin-of-the-Dublin-descriptors-short-history.pdf.
23. Schwartz S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture. 2012. 2 (1). Retrieved from https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116.
24. The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready? (2018). Deloitte Development LLC. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/manufacturing/Industry4-0_Are-you-ready_Report.pdf.
Published
2020-09-30
How to Cite
BervenoO., & StadnykG. (2020). FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ECONOMISTS-INTERNATIONAL. Municipal Economy of Cities, 5(158), 64-71. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5662