ДАВІДІЧ, Ю. О., С. С. ОВЧИННИКОВ, Д. П. ПОНКРАТОВ, and Є. І. КУШ. “ERGONOMIC FEATURES PARAMETERS OF RACE ROUTE URBAN PASSENGER TRANSPORT IN PROGRESS DRIVER”. Municipal Economy of Cities, no. 107, Oct. 2013, pp. 399-03, https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/325.