ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ми раді вітати Вас на сайті науково-технічного збірника "КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТ" (КГМ), який було засновано у 1992 році Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова.

КГМ - рецензований науковий збірник з відкритим доступом, призначений для публікації статей, що володіють науковою новизною і є результатом завершених досліджень проблемного або науково-практичного характеру.

КГМ визнаний ВАК України фаховим з технічних та економічних наук (згідно наказу МОН України № 374 від 13.03.2017 р.) та архітектури (згідно наказу МОН України № 693 від 10.05.2017 р.).

КГМ розрахований на наукових працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сучасного міста.

 

 ПОЛІТИКА КГМ

Метою науково-технічного збірника "Комунальне господарство міст" є висвітлення відкриттів в області реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства, архітектурно-містобудівного розвитку, систем життєзабезпечення міст, актуальних питань екології та санітарної очистки міст, проблем  енергоефективності та енергозбереження в міському господарстві, актуальних питань розвитку міського транспорту та інформативних технологій, економіки та управління в міському господарстві, економічних та соціальних аспектів удосконалення господарських механізмів.

Для вирішення основного завдання – публікація наукових статей з метою поширення актуальної та корисної інформації – наукові роботи представлені в наступних напрямках:

 1. серія: економічні науки:

-          соціальні та поведінкові науки;

-          управління та адміністрування;

 1. серія: технічні науки та архітектура:

-          інформаційні технології;

-          механічна інженерія;

-          електрична інженерія;

-          виробництво та технології;

-          архітектура та будівництво;

-          цивільна безпека;

-          транспорт.

Процес рецензування

Процедура рецензування означає перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті (детальніше).

Вона відбувається за системою Подвійне «сліпе» рецензування (Double-blind peer review), коли анонімними залишаються і автор і рецензент.  

 Після перевірки автор отримує відповідь, чи пройшла стаття процедуру рецензування. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити нову версію рукопису.          

Кожен наданий для публікації рукопис оцінюється на наступній основі:
- оригінальність його внеску в області технічних наук, архітектури або економічних наук;
- обгрунтованість його теорії та методології обраної тематики;
- послідовність проведеного аналізу;
- вміння автора спілкуватися з читачами (граматика і стиль).

Як правило, оцінка рукописів триває від одного до трьох тижнів з дати їх отримання.

Періодичність публікації

1) серія: технічні науки та архітектура (4 рази на рік);

2) серія: економічні науки (3 рази на рік).

 

Політика відкритого доступу

Статті Науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст» знаходяться у відкритому доступі. Під «відкритим доступом» ми розуміємо відкриття для всіх публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей, використовувати для складання покажчиків, вводити їх як дані у програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових та технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення та поширення публікацій та єдиною умовою копірайту у цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи та обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні.

Відкритий доступ у нашому випадку реалізовується наступним чином:

публікація в журналах, що знаходяться у відкритому доступі («Комунальне господарство міст» - саме такий збірник). Всі витрати на створення такого журналу та організації доступу несе автор статті та інституція , де він працює (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.

Усі випуски збірників доступні у відкритому доступі на сайті НТЗ «Комунальне господарство міст» у розділі «Архіви» (http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/issue/archive), а також у цифровому репозиторії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://eprints.kname.edu.ua). Репозиторій відкритого доступу надає інструменти, вже доступні безкоштовно, для конвертування вкладів, зроблених у форматі PDF, в машинозчитувані формати, такі як XML.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії CC BY-NC-ND 4.0 (із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Без Похідних 4.0 Міжнародна), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

За даною ліцензією:

Можна вільно:

Поширювати — копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі

Ліцензіар не може відкликати ці дозволи поки ви дотримуєтесь умов ліцензії.

На наступних умовах:

Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.

Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.

Без Похідних — Якщо ви реміксуєте, трансформуєте матеріал, засновуєте свій твір на матеріалі, ви не можете розповсюджувати модифікований матеріал.

Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

У своїй діяльності редакція науково-технічного збірника "Комунальне господарство міст" керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а  також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Етичні зобов'язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити чесний процес рецензування.
 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
 5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію.
 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть  вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів).   Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.
 10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов'язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.
 2. Всі статті, що подаються до друку мають бути прорецензовані науковим керівником Автора (-ів), науковою установою, де була виконана робота та членами редколегії журналу.
 3. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.
 4. Рецензент повинен надати об'єктивну оцінку якості рукопису її виклад, а також визначити чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 5. Всі члени редколегії є рецензентами.
 6. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 7. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо.
 8. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 10. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

Індексація збірника

Веб-пошукові системи

 1. Google Scholar
 2. WorldCat (OAIster)
 3. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Серійні реєстри

 1. ISSN

Перевірка на плагіат

Статті перевірено на ознаки плагіату за допомогою сервісу Unicheck. Більш детальна інформація про сервіс Unicheck знаходиться за посиланням http://ua.unicheck.com/for-education/.

Оплата

Вартість публікації статей у Науково-технічному збірнику "Комунальне господарство міст" складає 55 грн. за сторінку. Максимальна вартість публікації - 1100 грн.

Історія журналу

Рік заснування: 1992

1992-2011 Коммунальное хозяйство городов,

з 2011 - Комунальне господарство міст