Серія: технічні науки та архітектура

Редакційна колегія

БАБАЄВ В.М. відповідальний редактор, д.держ.упр., проф., ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

 СУХОНОС М.К. - відповідальний секретар, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ГОВОРОВ П.П. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

 КОГАЛОВСЬКИЙ В. – к.т.н., проф., Інженерний коледж «Самі Шамун», Ізраїль;

 ПЛЮГІН В.Є. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

СТОЛЬБЕРГ Ф.В. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

 ШМУКЛЕР В.С. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

Координаційна рада

ШУТЕНКО Л.М. голова координаційної ради, д.т.н., проф., почесний ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ДАЛЕКА В.Х. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ДРЕВАЛЬ І.В. – д. архіт., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ДУШКІН С.С. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

КОНДРАЩЕНКО О.В. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.;

ЛОБАШОВ О.О. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

МАЛЯРЕНКО В.А. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

МИХАЙЛИШИН О.Л. – д.архіт., проф., НУВГП;

ОСИЧЕНКО Г.О. – д.архіт., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ТОВБИЧ В.В. – д.архіт., проф., КНУБА;

ФЕЙРУШA С.Х. – к.т.н., проф., Університет Салахаддін – Ербіль, Ірак;

ХАРЧЕНКО В.Ф. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ С.Г. – д.архіт., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ЧУДНОВСЬКИЙ А. – к.т.н., доц., Гамбурзький університет, Германія;                                         

ЧУМАЧЕНКО І.В. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ШПАЧУК В.П. – д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ЮРКЕВИЧ І. – к.т.н., Астонський університет, Великобританія;

ЯНКЕЛЕВИЧ М. – к.т.н., проф., Парсонс, США.

 Серія: економічні науки

Редакційна колегія

ПЛОТНИЦЬКА С.І.відповідальний редактор, д.е.н., доц., професор кафедри Менеджменту і публічного адміністрування,  ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

БІБІК Н.В. - відповідальний секретар, к.е.н., доц., доцент кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, директор Центру міжнародної діяльності і освіти, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ГАЗОЛА П. – к.е.н., проф., професор економічного факультету, Університет Інсубрії, Італія;

МОМОТ Т.В. – д.е.н., проф., завідуюча кафедрою Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

НОВІКОВА М.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедрою Менеджменту і публічного адміністрування, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ОБОЛЕНЦЕВА Л.В. – к.е.н., доц., завідувач кафедрою Туризму і готельного господарства, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ОНИЩЕНКО В.О. – д.е.н., проф., ректор ПолтНТУ;

РУДАЧЕНКО О.О. – к.е.н., старший викладач кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

Координаційна рада

ШУТЕНКО Л.М. голова координаційної ради, д.т.н., проф., почесний ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

АЧКАСОВ А.Є. – д.е.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

БУБЕНКО П.Т. – д.е.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ДИМЧЕНКО О.В. –  д.е.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ЄСІНА В.О. – к.е.н., доц., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

КОЛОМБО Г. – к.е.н., проф., Університет Інсубрії, Італія;

МАЧАСЕК М. – к.е.н., проф., Південночеський університет, Чеська Республіка;

ПАЗЗЕТТІ Р.Р. – к.е.н., проф., Університет Інсубрії, Італія;

ПИСАРЕВСЬКИЙ І.М. – д.е.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

РЕШЕТИЛО В.П. – д.е.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

РОДЧЕНКО В.Б. – д.е.н., проф., ХНУ ім. В.Н. Каразіна;

СЛАВАТА Д. – к.е.н., проф., Остравський технічний університет, Чеська республіка.