Адреса редакції/ Editorial office address:

61002, місто Харків, вулиця Маршала Бажанова, 17 /

17, Marshala Bazhanova Street, Kharkiv, 61002

Тел./ tel.: (057) 707-33-21

Основна контактна особа

Сухонос М.К. / Sukhonos M.
відповідальний секретар журналу, проректор з наукової роботи
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Телефон (057) 707-33-21

Супровід та підтримка

Дроботова Євгенія / Drobotova Yevheniia
Телефон +380631385735