METHOD OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE DEPENDENCE OF THE CRITICAL SURFACE DENSITY OF THE HEAT FLOW FROM THE WIND INFLUENCE

  • V. Nizhnyk Institute of Public Administration and Research in Civil Protection
  • А. Borysova Institute of Public Administration and Research in Civil Protection
Keywords: critical surface heat flux density, heat flux, heat transfer, radiation heat transfer

Abstract

According to the results of the analysis of methods for determining the critical value of the surface heat flux density for substances and materials, it is established that there is no single approach to determining the critical surface heat flux density for substances and materials today. The development of the method of experimental research of the dependence of the critical surface density of the heat flow from the wind influence as a basis for substantiation of the regularity of change of density of a heat stream from wind influence is an actual scientific task. The article analyzes the current state of the study of the critical surface heat flux density.  A method has been developed and experimental studies of the values of the surface heat flux density from wind exposure for substances and materials have been carried out.  At the time of experimental research, the regularities of the change in the heat flux density depending on the influence of the amount of airflow introduced into the study space were determined.

The purpose of the study is to identify the pattern of changes in the heat flux density of substances and materials depending on the influence of the amount of airflow introduced into the study space.

To achieve this goal it is necessary to justify the type and quantity of required test and measuring equipment, as well as the number, shape, and design of sample fragments, justify the methodology of experimental studies of samples under the influence of airflow of different speeds, justify the range of wind speed.

The article briefly presents the procedure for conducting experimental research.

The obtained data will be used for further research of the flammability of substances and materials.

Author Biographies

V. Nizhnyk, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

Head of the research center for firefighting measures

А. Borysova, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

Researcher of the department of civil protection development of the civil protection research center

References

1. Grushevskiy, B.V., Yakovlev, A.I., Krivosheev, I.A. i dr. pod red. Kuralenkina, V.F. (1985) Pozharnaya profilaktika v stroitelstve ,451.
2. Roytman, M.Ya. Komissarov, Ye.P., Pchelintsev, V.A. pod red. Koshmarova, Yu.A. (1977) Termodinamika i teploperedacha v pozharnom dele, 415.
3. Yevrokod, 1. (2009) Vozdeystviya na konstruktsii. Chast 1-2. Obshchie vozdeystviya. Vozdeystviya dlya opredeleniya ognestoykosti: TKP EN 1991-1-2-2009. Minsk, 52.
4. Zhartovsjkyj, S.V., Pozdejev, S.V., Nizhnyk, V.V. ta Feshhuk, Ju.L. (n.d.) Ocinjuvannja nebezpeky poshyrennja pozhezhi na sumizhni budiveljni ob'jekty za kryterijem teplovogho potoku. International Scientific Journal “Internauka”. Retrieved from http://www.inter-nauka.com/.
5. Labay, V. Y., Gudim, V.I., Gavrilyuk, A.F. (2013) Doslіdzhennya ta shlyakhi zmenshennya teplovogo vipromіnyuvannya pіd chas pozhezh. Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtekhnіka". Teorіya і praktika budіvnitstva., 755, 221-226. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2013_755_42
6. Semerak, M. M., Mikhaylishin, M.R. (2017) Vpliv shvidkostі vіtru na protsesi teploobmіnu mіzh vertikalnimi stalevimi rezervuarami (na prikladі pozhezhі na naftobazі "BRSM Nafta") Pozhezhna bezpeka, 30, 137-147. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pb_2017_30_18.
7. Panagiotou, J., Quintiere, J.G. (n.d.) Fire performance as a Function of Incident Heat Flux, The Fifth Triennial International Fire & Cabin Safety Research Conference, 31X 2007;10.
8. Sivathanu, Y.R., Gore, J.P. (1933) Combust. Flame 94, 265-270.
9. Ghoman, P.N., Sobolevskaja, Je.S. (2016) Razrabotka proghrammы raschёta yntensyvnosty teplovogho yzluchenyja pry pozhare. Ynternet-zhurnal "tekhnologhyy tekhnosfernoj bezopasnosty", 1 (65). Retrieved from: http://ipb.mos.ru/ttb/
10. Sayt Ukraїnskogo gіdrometeorologіchnogo tsentru (n.d.) Retrieved from https://meteo.ua/ua/vocabulary/shkala-boforta-539.
11. Іnformatsіyniy server pogodi Ukraїnskogo gіdrometeorologіchnogo tsentru (n.d.) Retrieved from https://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/climate_stations/.
Published
2020-07-01
How to Cite
NizhnykV., & BorysovaА. (2020). METHOD OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE DEPENDENCE OF THE CRITICAL SURFACE DENSITY OF THE HEAT FLOW FROM THE WIND INFLUENCE. Municipal Economy of Cities, 3(156), 200-203. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5620