METHODS AND PREREQUISITES FOR ARCHITECTURAL-PLANNING IMPROVEMENT OF OBSOLETE HOUSING FUND

Array

Authors

  • O. Bezlyubchenko O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • T. Apatenko O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • M. Babenko O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-1-168-30-39

Keywords:

housing stock, repair, construction, reconstruction, renovation methods, restoration, habitat.

Abstract

The article analyzes the scientific-theoretical and practical basis of foreign experience of reconstruction in order to identify current trends and directions of improving the quality and improvement of the living environment of obsolete housing. Tasks, goals, and approaches to repair are outlined. Methods of architectural and planning improvement of the living environment of mass construction are determined and the ways of increase of productivity and life expectancy of the housing stock of Ukraine are formed. Describes the levels at which the process takes place, each corresponding to its own update object and representing an "ideal" update model. Lack of professional standards and conceptual ambiguity of the terms "repair" due to the uncertainty of their methodological principles.

The preconditions of the process of renewal of Ukrainian cities and the factors influencing and determining the ways of the renewed component are revealed. Analytical methods of the practical and theoretical basis of a reconstruction of obsolete housing stock are used.

Consecutive operations on updating the housing stock are given. Definitions have been formed that reveal the concept of housing reconstruction and its relevance for the living environment in Ukraine in the context of housing reform and the development of regulations in the process of decentralization. The term "gentrification" is considered a kind of renewal. The results obtained after the renewal of the territory, economic and social benefits are determined. There are the following indicators of the benefits of repair: separation or comparison, depending on the situation, more efficient use of territory and resources; increasing the investment and architectural attractiveness of the environment; extension of housing life; adaptation of the territory with obsolete buildings to the new functional requirements (partially or completely), as well as increasing the comfort of housing. Examples of a complex of repair works on the basis of European countries are given.

Author Biographies

O. Bezlyubchenko, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department

T. Apatenko, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Senior Lecturer of the Department

M. Babenko, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Student

References

1. Hromov O. (2021). Khrushchovky chekayutʹ na renovatsiyu. Hazeta Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Uryadovyy kur`yer». URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hrushovki-chekayut-na-renovaciyu/ [in Ukrainian]
2. Hromadsʹka dumka pro pravotvorennya. (2021). Informatsiyno-analitychnyy byuletenʹ na bazi operatyvnykh materialiv, 1(206). Kyiv, Natsionalʹna biblioteka Ukrainy imeni V.I. Vernadsʹkoho. [in Ukrainian]
3. Uryadovyy portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minregion-rozrobiv-novij-zakonoproekt-shchodo-rekonstrukciyi-zastarilogo-zhitla-v-ukrayini [in Ukrainian]
4. Avdiyenko, O.P., Adrianova, L.N. (2004). Rekonstruktsiya zhytla. Suchasnyy stan problem. Rekonstruktsiya zhytla, 5, 10–13.
5. Oliinyk, N.I. (2009). Zarubizhnyi dosvid rekonstruktsii zhytlovoho fondu. Derzhavne upravlinnia, teoriia ta praktyka. Elektronne naukove fakhove vydannia, 2. [in Ukrainian]
6. Kyunzelʹ, Ye. (2004). Rekonstruktsyya y modernyzatsyya krupnopanelʹnykh zhylykh zdanyy v Vostochnoy Hermanyy. Rekonstruktsiya zhytla: naukovo-vyrobnyche vydannya, 5, 106–109. [in Ukrainian]
7. Novosad, I.H. (2015). Zakordonnyy dosvid rekonstruktsiyi zhytlovykh budynkiv. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh pratsʹ, 58, 310–314. [in Ukrainian]
8. Novosad, I.H. (2013). Vitchyznyanyy dosvid rekonstruktsiyi typovykh zhytlovykh budynkiv. Arkhitekturnyy visnyk: naukovo-vyrobnychyy zbirnyk, 6, 145–150. [in Ukrainian]
9. Novosad, I.H. (2015). Istoriya zabudovy typovymy zhytlovymy budynkamy stolytsi Ukrayiny Kyyeva. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, 41, 158–161. [in Ukrainian]
10. Necheporchuk, A.A., Komov, V.V. (2004). Vozmozhnosty kompleksnoho podkhoda k rekonstruktsyy "khrushchevok". Rekonstruktsiya zhytla: naukovovyrobnyche vydannya, 5, 14– 17. [in Ukrainian]
11. Onyshchuk, H.I., Marochko, V.H., Maksymova, L.M. (2005). Problemy kompleksnoyi rekonstruktsiyi kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu. Rekonstruktsiya zhytla: naukovovyrobnyche vydannya, 6, 4–9. [in Ukrainian]
12. Kravchunovsʹka, T.S. (2009). Systematyzatsiya sposobiv kompleksnoyi rekonstruktsiyi budivelʹnykh ob`yektiv zhytlovykh kvartaliv. Visnyk Prydniprovsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury z naukovykh pratsʹ, 67, 10–19. [in Ukrainian]
13. Pedko, I., Pandas, A. (2018). Revitalization of industrial zones of the big city. Economic and Social Development (Book of Proceedings) 32nd International Scientific Conference on Economic and Social, 174–180.
14. Agueda, B.F. (2014). Urban restructuring in former industrial cities: urban planning strategies. Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement [En ligne], 23–24, 3–14.
15. Kirkwood, N.G. (2004). Manufactured Sites: Rethinking the Post-Industrial Landscape”. London, Taylor & Francis.
16. Gil, A., Juzwa, N., Sulimowska-Ociepka, A., Witeczek, A. (2010). Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu. Kraków, Wydawnictwo Astra.
17. Małuszyńska, I., Małuszyński, M.J., Ancuta, M. (2014). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla (Brownfield revitalization on the example of Powiśle – part of the capital city Warsaw). Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63, 99–109.
18. Rosen, M. & Sullivan, W. (2012). From Urban Renewal and Displacement to Economic Inclusion: San Francisco Affordable Housing Policy 1978–2012.
19. Hnesʹ, I.P. (2013). Bahatokvartyrne zhytlo: tendentsiyi evolyutsiyi. Lʹviv, Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky. [in Ukrainian]
20. Brykaylo, Yu. (2021). Kompleksna rekonstruktsiya kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu. URL: https://dreamdim.ua/uk/kompleksna-rekonstruktsiya-kvartaliv-zastarilogo-zhytlovogo-fondu-2021/ [in Ukrainian]
21. Hayko, Yu.I., Hnatchenko, Ye.Yu., Zavalʹnyy, O.V., Shyshkin, E.A. In ed. Hayka, Yu.I., Shyshkina, E.A. (2021). Renovatsiya promyslovoyi zabudovy ta yiyi adaptatsiya do suchasnoho misʹkoho seredovyshcha. Kharkiv, O.M. Beketov KhNUUE. [in Ukrainian]
22. Sokolovsʹka, Yu.S. (2013). Dosvid i tendentsiyi rekonstruktsiyi i renovatsiyi masovoyi zhytlovoyi zabudovy. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tekhnichnyy zbirnyk, 33, 169–174. [in Ukrainian]
23. Sokolovsʹka, Yu.S. (2015). Metody renovatsiyi masovoyi zabudovy. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tekhnichnyy zbirnyk, 38. [in Ukrainian]
24. Pro kompleksnu rekonstruktsiyu kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu : Zakon Ukrayiny vid 22.12.2006 № 525–V. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/525–16 [in Ukrainian]
25. Bezlyubchenko, O.S., Apatenko, T.M. (2019). Tendentsiyi ta napryamky pidvyshchennya yakosti ob`yemno-planuvalʹnoyi ta mistobudivnoyi orhanizatsiyi zhytlovoho seredovyshcha. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, 69, 15–26. [in Ukrainian]
26. Ponyattya karkasa, tkanyny mistobudivnoyi systemy. URL: http://um.co.ua/2/2-8/2- 85268.html [in Ukrainian]
27. «Rubryka» – media korysnykh rishenʹ. Renovatsiya zanedbanykh budivelʹ: yak v Yevropi stvoryuyutʹ zhytlo z monastyriv, bunkeriv ta zavodiv. URL: https://rubryka.com/article/renovatsiya-zanedbanyh-budivel/

Published

2022-03-25

How to Cite

Bezlyubchenko, O., Apatenko, T., & Babenko, M. (2022). METHODS AND PREREQUISITES FOR ARCHITECTURAL-PLANNING IMPROVEMENT OF OBSOLETE HOUSING FUND: Array. Municipal Economy of Cities, 1(168), 30–39. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-1-168-30-39