MODELING THE PROCESS OF DEBT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Authors

  • N. Sablina Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
  • O. Lytovchenko O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-2-169-49-56

Keywords:

receivables, accounts payable, receivables and payables management, business process.

Abstract

The article considers topical aspects of managing receivables and payables of the enterprise as a prerequisite for improving payment discipline. The essence of debt management in the system of administration of financial activity of the enterprise, the economic nature of receivables and payables, the advantages and disadvantages of the formation of receivables and payables of the enterprise are studied. Part of the receivables and payables in the financial and economic activities of the enterprise is inevitable and must be within acceptable limits, respectively, not to cause financial risks that may cause bankruptcy. The article emphasizes the need for rational and sound management of receivables and payables, as it has a direct impact on the effective functioning and development of the enterprise, the level of its financial results and image among partner companies. The reasons for the formation and impact on the activities of enterprises receivables and payables are outlined. Factors influencing the amount of accounts payable are considered. The main tasks of receivables and payables management of the enterprise are researched and formulated. The system of measures for management of receivables and payables of the enterprise is investigated and generalized. the company needs to form a certain model of business process management. In order to increase the efficiency of receivables and payables management at enterprises, a structural and functional model of the company's receivables and payables management process has been developed. The conceptual directions of improving the management of receivables and payables are given and the need to strengthen the practical component of the proposed recommendations is emphasized.

Author Biographies

N. Sablina, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department

O. Lytovchenko, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department

References

Kostyunik, O.V., Storozhuk, V.V. (2017). Upravlinnya debitorskoyu ta kreditorskoyu zaborgovanistyu na pidpriyemstvah. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu, 27(3), 113–116. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/3/28.pdf [in Ukrainian]

Kostyunik, O.V., Nedashkovska, D.M. (2017). Deyaki pitannya regulyuvannya debitorskoyi ta kreditorskoyi zaborgovanostej ukrayinskih pidpriyemstv. Investiciyi: praktika ta dosvid, 19, 45–50. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2017/11.pdf [in Ukrainian]

Hohlov, M.P., Korniyenko, O.S. (2017). Upravlinnya debitorskoyu ta kreditorskoyu zaborgovanistyu pidpriyemstva. Ekonomika i suspilstvo, 10, 402–407. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/70.pdf [in Ukrainian]

Penyak, Yu.S., Danilchuk, I.V. (2018). Mehanizm upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu pidpriyemstv. Ekonomika ta upravlinnya pidpriyemstvami, 24, 229–235. URL: https://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/41.pdf [in Ukrainian]

Yarmak, O.V., Prokudin, K.O. (2020). Upravlinnya debitorskoyu ta kreditorskoyu zaborgovanostyami pidpriyemstva. Ekonomika. Finansi. Pravo, 11/2, 28–31. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-article/527 [in Ukrainian]

Moskalyuk, G.O. (2013). Sistema vnutrishnogo kontrolyu debitorskoyi ta kreditorskoyi zaborgovanosti: napryami udoskonalennya i rozvitku. Efektivna ekonomika, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1899 [in Ukrainian]

Bondarenko, D.O. Osoblivosti obliku kreditorskoyi zaborgovanosti v umovah perehodu na mizhnarodni standarti. Oficijnij sajt Zhitomirskoyi naukovoyi buhgalterskoyi shkoli

Franca Butincya. URL: http://zsas.zhitomir.org/ru/forum [in Ukrainian]

Momot, T.V., Breslavska, G.M. (2008). Suchasni modeli upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu pidpriyemstva. Municipal economy of cities, 85, 207–211. URL: https://eprints.kname.edu.ua/9731/1/207-211%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82_%D0%A2%D0%92.pdf [in Ukrainian]

Koubarakis, M., Plexousakis, D. (1999). Business process modeling and design – a formal model and methodology. BT Technology Journal, 17(4), 23–35.

Bilik, M.D. (2003). Upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu pidpriyemstva. Finansi Ukrayini, 12, 24–36. [in Ukrainian]

Polozhennya (standart) buhgalterskogo obliku 10 "Debitorska zaborgovanist" zatverdzhenij nakazom Ministerstva finanasiv Ukrayini No 237 vid 08.10.1999. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 [in Ukrainian]

Chornobrivec, M.M. (2013). Debitorska zaborgovanist: sutnist ta prichini viniknennya. Yevropejski perspektivi, 10, 181–185. [in Ukrainian]

Kurishuk, V.V. (2008). Korotkostrokove kredituvannya zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti pidpriyemstv ukrayinskimi bankami. Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini, 12, 143–148. [in Ukrainian]

Drabanich, A.V. (2017). Kreditorska zaborgovanist: ponyattya, sutnist, vidobrazhennya u obliku. Visnik ONU imeni I.I. Mechnikova, 4(57), 127–131. [in Ukrainian]

Vazhinskij, S.E., Sherbak, T.I. (2016). Metodika ta organizaciya naukovih doslidzhen. Sumi, SumDPU imeni A.S. Makarenka. [in Ukrainian]

Syerov, O.V. (2016). Analiz terminologichnogo zabezpechennya kategorijno-ponyatijnogo aparatu v galuzi znan «publichne upravlinnya j administruvannya». Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktika, 2, 15–23. [in Ukrainian]

Published

2022-03-25

How to Cite

Sablina Н., & Lytovchenko О. (2022). MODELING THE PROCESS OF DEBT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE. Municipal Economy of Cities, 2(169), 49–56. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-2-169-49-56