СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • О. С. ДЕМИДОВА Харківський національний університет імені В.М.Каразіна
  • Т. М. КОЛЕСНИК Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
  • Д. А. КОЛЕСНИК Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Abstract

У статті розглянуто економічний розвиток України на сучасному етапі. Наведені наступні показники: валовий внутрішній продукт і валовий національний продукт, чистий валовий продукт, національний доход і таке інше.
How to Cite
ДЕМИДОВАО. С., КОЛЕСНИКТ. М., & КОЛЕСНИКД. А. (1). СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Municipal Economy of Cities, (113), 111-116. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4453