CONDITIONS ASSESSMENT OF CREATION IN THE UNIFORM STATE SYSTEM CIVIL DEFENSE OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL SUBSYSTEM OF MANAGEMENT PROCESSES OF PREVENTION AND LOCALIZATION CONSEQUENCES EMERGENCY SITUATIONS ON THE BASIS OF THE ANALYSIS DYNAMICS OF OCCUR

Authors

Keywords:

emergency situation, emergency situations dynamics, stability of activity, local territory, functional surface, Uniform State System of Civil Defense, information and analytical control system processes of prevention and localization consequences emergency situations, emergency situations monitoring system, system of the situational centers

Abstract

On the basis of conducted researches results of dynamics development emergency situations (ES) of various character in the territory of the state (on the example of Ukraine) at accidental development in space and different time of danger sources and at their destabilizing influence on activity of the state conditions of effective creation informational and analytical subsystem of prevention management processes and localization of consequences emergency have been established.

Results of statistical development researches, that in the difficult and ambiguous social and economic conditions and in the conditions of danger development of activity in the territory of the state according to the strategy of Public reforming service of Ukraine on emergency situations there is a need of improvement functioning of the Uniform State System of Civil Protection (USSCP). The shown need of number definition of problematic issues of scientific and informational and technological character which concern optimum control of prevention processes, localization and mitigation of emergency consequence.

On the basis of explained there are all bases to claim that the informational and analytical subsystem of management prevention processes and localization of emergency consequences has to include down from object to state levels different functional elements of a territorial system of emergency monitoring and the system of the situational centers that provides a possibility of complex inclusion of this subsystem in operating USSCP.

Author Biographies

V. Tiutiunyk, National University of Civil Defense of Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Senior Research

V. Kalugin, National University of Civil Defense of Ukraine

Doctor of Chemical Sciences, Professor

O. Pisklakova, National University of Civil Defense of Ukraine

Ph.D., Associate Professor

References

Pro nacionaljnu bezpeku Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 21 chervnja 2018 roku no. 2469-VIII. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Petriv, I. (2005) Konstytucijno-pravove ponjattja nacionaljnoji bezpeky. Pravo Ukrajiny, 5, 105 – 107.

Dzjobanj, O.P. (2007) Nacionaljna bezpeka Ukrajiny: konceptualjni zasady ta svitoghljadnyj sens. Kharkiv. Majdan, 283.

Ghorbulin, V.P., Kachynsjkyj, A.B. (2011) Strateghichne planuvannja: vyrishennja problem nacionaljnoji bezpeky. Kyjiv. Nacionaljnyj instytut strateghichnykh doslidzhenj, 286.

Kachynsjkyj, A.B. (2013) Indykatory nacionaljnoji bezpeky: vyznachennja jikh ghranychnykh znachenj. Kyjiv. Nacionaljnyj instytut strateghichnykh doslidzhenj, 102.

Lipkan, V.A. (2006) Nacionaljna bezpeka ta nacionaljni interesy Ukrajiny. Kyjiv. KNT, 68.

Lipkan, V.A. (n.d.) Natsionalna bezpeka Ukrainy. Retrieved from: http://westudents.com.ua/knigi/368-natsonalna-bezpeka-ukrani-lpkan-va.html

Cyghanov, V.V. (2013) Nacionaljna bezpeka: problemy vyznachennja ta ocinky efektyvnosti. Strateghichni priorytety, 3, 122 – 127.

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy vid 2 zhovtnia 2012 roku no. 5403-VI. Holos Ukrainy, 2012, lystopad (no. 220(5470)), 4 – 20.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 sichnia 2014 roku no. 11 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Yedynu derzhavnu systemu tsyvilnoho zakhystu». Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF

Tiutiunyk, V.V., Shevchenko, R.I. (2008) Osnovni pry`ncy`py` integral`noyi sy`stemy` bezpeky` pry` nadzvy`chajny`x sy`tuaciyax. Trudy “Zb. nauk. pracz` Xarkivs`kogo universy`tetu Povitryany`x Sy`l”. Xarkiv, Publishing centre “Xarkivs`ky`j universy`tet Povitryany`x Sy`l im. Ivana Kozheduba”, 3(18), 179 – 180.

Tiutiunyk, V.V., Chernogor, L.F., Kaluhin, V.D. (2011) Systemnyi pidkhid do otsinky nebezpeky zhyttiediialnosti pry terytorialno chasovomu rozpodili enerhii dzherel nadzvychainykh sytuatsii. Trudy “Problemy` nadzvy`chajny`x sy`tuacij”. Xarkiv, Publishing centre “Nacional`ny`j universy`tet cy`vil`nogo zaxy`stu Ukrayiny`”, 14, 171 – 194.

Tiutiunyk, V.V., Kalugin, V.D., Pospielov, B.B., Shevchenko, R.I., Kustov, M.V., Hovalienkov, S.S. (2014) Doslidzhennia umov rannoho monitorynhu ta poperedzhennia nadzvychainykh sytuatsii pryrodnoho ta tekhnohennoho kharakteru: zvit pro NDR (№ derzhreiestratsii 0112U002587). Kharkiv. Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy, 266.

Tiutiunyk, V.V., Kalugin, V.D. (2015) Systemnyi pidkhid do otsinky dynamiky proiavu nadzvychainykh sytuatsii na terytorii Ukrainy. Trudy “Problemy nadzvychainykh sytuatsii”. Kharkiv, Publishing centre “Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy”, 22, 137 – 149.

Andronov, V.A., Diviziniuk, M.M., Kalugin, V.D., Tiutiunyk, V.V. (2016) Naukovo-konstruktorski osnovy stvorennia kompleksnoi systemy monitorynhu nadzvychainykh sytuatsii v Ukraini: Monohrafiia. Kharkiv. Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy, 319.

Kalugin, V.D., Tiutiunyk, V.V., Chernogor, L.F., Shevchenko, R.I. (2013) Rozrobka naukovo-texnichny`x osnov dlya stvorennya sy`stemy` monitory`ngu, poperedzhennya ta likvidaciyi nadzvy`chajny`x sy`tuacij pry`rodnogo ta texnogennogo xarakteru ta zabezpechennya ekologichnoyi bezpeky`. Trudy “Sy`stemy` obrobky` informaciyi”. Xarkiv, Publishing centre “Xarkivs`ky`j universy`tet Povitryany`x Sy`l im. Ivana Kozheduba”, 9 (116), 204 – 216.

Bychenok, M.M., Trofymchuk, O.M. (2002) Problemy pryrodno-tekhnohennoi bezpeky v Ukraini. Kyiv, RNBOU, 153.

Chernogor, L.F. (2008) O nelineynosti v prirode i nauke: Monografiya. Khar'kov, Khar'kovskiy natsional'nyy universitet imeni V. N. Karazina, 528.

Rak, Yu.P., Zachko, O.B. (2008) Otsinka stanu zhyttiediialnosti rehioniv Ukrainy: intehralnyi pidkhid. Pozhezhna bezpeka. Zbirnyk naukovykh prats. Lviv, Lvivskyi derzhavnyi universytet bezpeky zhyttiediialnosti, 13, 86 – 90.

Tiutiunyk, V.V., Shevchenko, R.I., Tiutiunyk, O.V. (2009) Otsinka indyvidualnoi nebezpeky naselennia rehioniv Ukrainy v umovakh nadzvychainykh sytuatsii. Trudy “Problemy` nadzvy`chajny`x sy`tuacij”. Xarkiv, Publishing centre “Nacional`ny`j universy`tet cy`vil`nogo zaxy`stu Ukrayiny`”, 9, 146 – 157.

Chernogor, L.F. (2012) Fizika i ekologiya katastrof. Khar'-kov, Khar'kovskiy natsional'nyy universitet im. V.N. Karazina, 556.

Tiutiunyk, V.V., Popova, A.V., Sobol', A.N., Kalugin, V.D., Sushko, E.A. (2014) Modelirovanie energeticheskikh zon summarnogo riska ot statsionarnykh potentsial'no opasnykh ob"ektov. Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Stroitel'stvo i arkhitektura. Voronezh, Voronezhskiy gosudarstvennyy arkhitekturno-stroitel'nyy universitet, 1(33), 159 – 166.

Tiutiunyk, V.V., Chaplya, Yu.S., Sobol', A.N., Kalugin, V.D., Sushko, E.A. (2014) Modelirovanie protsessa formirovaniya energeticheskikh zon summarnogo riska ot statsionarnykh i podvizhnykh potentsial'no opasnykh ob"ektov. Fundamental'nye issledovaniya. Moskva, Akademiya estestvoznaniya, 11, 4, 799 – 803.

Tiutiunyk, V.V., Bondarev, N.V., Shevchenko, R.I., Chernogor, L.F., Kalugin, V.D. (2014) Otsenka urovnya tekhnogennoy opasnosti territorii po osnovnym pokazatelyam zhiznedeyatel'nosti metodami faktornogo analiza i analiza glavnykh komponent. Nauchnye i obrazovatel'nye problemy grazhdanskoy zashchity. Khimki, Akademiya grazhdanskoy zashchity MChS RF, 3(22), 47 – 57.

Tiutiunyk, V.V., Bondarev, N.V., Shevchenko, R.I., Chernogor, L.F., Kalugin, V.D. (2014) Klasternyy analiz territorii Ukrainy po osnovnym pokazatelyam povsednevnogo funktsionirovaniya i proyavleniya tekhnogennoy opasnosti. Geoіnformatika. Kiїv, Іnstitut geologіchnikh nauk NAN Ukraїni, 4(52), 63 – 72.

Tiutiunyk, V.V. (2015) Otsinka vidnosnoi intensyvnosti mizh nadzvychainymy sytuatsiiamy pryrodnoho ta tekhnohennoho kharakteru v rehionakh Ukrainy. Trudy “Problemy` nadzvy`chajny`x sy`tuacij”. Xarkiv, Publishing centre “Nacional`ny`j universy`tet cy`vil`nogo zaxy`stu Ukrayiny`”, 21, 112 – 120.

Chornogor, L.F. (2017) Kosmos, Zemlya, lyudina: aktual'-nі problemi. Kharkіv, Kharkіvs'kiy natsіonal'niy unіversitet іmenі V.N. Karazіna, 384.

Kalugin, V.D., Tiutiunyk, V.V., Chernogor, L.F., Shevchenko, R.I. (2012) Sy`stemny`j pidxid do ocinky` ry`zy`kiv nadzvy`chajny`x sy`tuacij v Ukrayini. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy, 1/6 (55), 59 – 70.

Tiutiunyk, V., Ivanets, G., Tolkunov, І., Stetsyuk, E. (2018) System approach for readiness assessment units of civil defense to actions at emergency situations. Trudy “ Naukovyj visnyk Nacionaljnogho ghirnychogho universytetu ”. Dnipro, Publishing centre “Nacionaljnyj ghirnychyj universytet”, 1(163), 99 – 105. DOI: 10.29202/nvngu/2018-1/7

Tiutiunyk, V.V., Kalugin, V.D. (2011) Analiz faktoriv, yaki provokuiut vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii pryrodnoho kharakteru. Trudy “Systemy obrobky informatsii”. Kharkiv, Publishing centre “Kharkivskyi universytet Povitrianykh Syl imeni Ivana Kozheduba”, 4(94), 280 – 284.

GOST R 22.0.05-94. Bezopasnost' v chrezvychaynykh situatsiyakh. Tekhnogennye chrezvychaynye situatsii. Terminy i opredeleniya. Retrieved from: http://www.fireman.ru/bd/gost/22-0-05/22-0-05-94.htm#n_3_1_2

Mikhaylov, L.A., Solomin ,V.P. (2008) Chrezvychaynye situatsii prirodnogo, tekhnogennogo i sotsial'nogo kharaktera i zashchita ot nikh. SPb., Piter, 235.

Arnol'd, V.I. (1990) Teoriya katastrof. Moskva, Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 128.

Khaken, G. (1980) Sinergetika. Moskva, Izd. «Mir», 414.

Baburin, V.L., Chistyakova, P.A. (2007) Prostranstvo tsiklov: Mir – Rossiya – region. Moskva, Izd-vo LKI, 320.

Malinetskiy, G.G. (2012) Matematicheskie osnovy sinergetiki: Khaos, struktury, vychislitel'nyy eksperiment. Moskva, Knizhnyy dom «LIBROKOM», 312.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 sichnia 2017 roku no. 61-r. «Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia systemy Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii». Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80

Glushkov, V.M. (1962) Vvedenie v teoriyu samosovershenstvuyushchikhsya sistem. Kiev, Izd-vo KVIRTU, 109.

Pisklakova, O.A., Brynza, N.A., Filipskaya, D.I. (2008) Analiz osobennostey resheniya zadachi mnogokriterial'noy optimizatsii v usloviyakh neopredelennosti. Sistemnye tekhnologii. Regional'nyy mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh rabot, 3(56), 01, 147 – 157.

Petrov, E.G., Pisklakova, O.A. (2007) Analiz podkhodov k resheniyu zadachi poiska optimal'nogo resheniya v usloviyakh neopredelennosti. Vestnik Khersonskogo natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta, 4(27), 14 – 19.

Petrov, E.G., Brynza, N.A., Kolesnik, L.V., Pisklakova, O.A.; pod red. E.G. Petrova. (2014) Metody i modeli prinyatiya resheniy v usloviyakh mnogokriterial'nosti i neopredelennosti: monografiya. Kherson, Grin' D.S., 192.

Published

2019-01-25

How to Cite

Tiutiunyk, V., Kalugin, V., & Pisklakova, O. (2019). CONDITIONS ASSESSMENT OF CREATION IN THE UNIFORM STATE SYSTEM CIVIL DEFENSE OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL SUBSYSTEM OF MANAGEMENT PROCESSES OF PREVENTION AND LOCALIZATION CONSEQUENCES EMERGENCY SITUATIONS ON THE BASIS OF THE ANALYSIS DYNAMICS OF OCCUR: Array. Municipal Economy of Cities, 1(147), 66–82. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5354