INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS IN THE TRANSPORT PROCESS

  • О. Stepanov Kharkiv National Automobile and Highway University
  • А. Venger Kharkiv National Automobile and Highway University
Keywords: intelligent transport systems, international project, concept, traffic organization, road safety, information environment.

Abstract

The article is devoted to the consideration of the concept of "Intelligent transportation system" – ITS in modern society. The main world concepts of ITS development, which are aimed at the organization of road traffic in order to comply with road safety, are analyzed. The authors concluded that ITS is the most effective way to qualitatively solve road safety problems.

Author Biographies

О. Stepanov, Kharkiv National Automobile and Highway University

Doctor of Engineering Science, Professor of the Department

А. Venger, Kharkiv National Automobile and Highway University

PhD Student

References

1. Pro shvalennya Strategiyi pidvishennya rivnya bezpeki dorozhnogo ruhu v Ukrayini na period do 2024 roku. Rozporyadzhennya KMU vid 21 zhovtnya 2020 r. № 1360-r.
2. Pro shvalennya Nacionalnoyi transportnoyi strategiyi Ukrayini na period do 2030 roku [Elektronnij resurs] : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 30 travnya 2018 r., № 430-r.
3. Gapanovich V.A. Osnovnye napravleniya razvitiya intellektualnogo zheleznodorozhnogo transporta / V.A. Gapanovich, I.N. Rozenberg // Zheleznodorozhnyj transport, 2011. – № 4.
4. GPS. Vvedenie v novoe dostoyanie civilizacii. – M.: Akcionernoe obshestvo "PRIN": Oficialnyj predstavitel firmy "Trimble Navigation Ltd" Rossii, SNG i Pribaltijskih Gosudarstvah, 76 s.
5. Zhankaziev, S.V. Intellektualnye dorogi – sovremennyj viglyad / S.V. Zhankaziev, A.A. Tur, R.F. Halilev // Nauka i tehnika v dorozhnoj otrasli. – 2010. – S. 1–7.
6. Innovacionnye processy logisticheskogo menedzhmenta v intellektualnyh transportnyh sistemah. V 4 tomah. T. 1. Innovacionnye processy v ramkah transportnogo menedzhmenta: Monografiya / Lyovin B.A., Mirotin L.B. – Moskva :FGBU DPO "UMC ZhDT", 2015. – 336 s.
7. Komarov V.V. Arhitektura i standartizaciya telematicheskih i intellektualnyh transportnyh sistem. Zarubezhnyj opyt i otechestvennaya praktika / V.V. Komarov, S.A. Garagan. – M. : NTB «ENERGIYa», 2012. – 352 s.
8. Kocherga V.G. Intellektualnye transportnye sistemy v dorozhnom dvizhenii / V.G. Kocherga, V.V. Zyryanov, V.I. Konoplyanko. – Rostov n/D; RGSU, 2001. –108 s.
9. Materialy 7-go Evropejskogo Kongressa po ITS (04.06.2008, Zheneva).
10. Materialy 15-go Vsemirnogo Kongressa po ITS «Svyazi ITS: Ekonomiya Vremeni, Spasenie Zhiznej»(16.11.2008, Nyu-Jork).
11. Przhibyl Pavel, Svitek Miroslav. Telematika na transporte. Perevod s cheshskogo O. Buzeka i V. Buzkovoj. Pod redakciej prof. V. V. Silyanova. – M. : MADI (GTU), 2003.
12. Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe. Communication from the commission. Commission of the European Communities. Brussels, 16. 12. 2008. COM(2008) 886 final.
13. А partnership for progress. Kwachon field operation test. "Traffic technology international". Oct/Nov, 1998, p.p. 21-23.
14. Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport.
15. ITS Strategy in Japan. Report of the ITS Strategy Committee ITS Japan. Summary version. ITS Strategy Committee, 2003.
16. Intelligent transport systems and services. Finnish strategy. Ministry of Transport and Communications. Programmes and Strategies 5/2004.
17. Miles J. Urban traffic control meets Intelligent Transportation System. "Traffic technology international". Annual Review, 1998, p.p. 44-48.
18. Multimodal ITS strategy and action plan for Sweden. Swedish Road Administration. March 2010.
19. National Intelligent Transport Systems Strategy 2010-2015. Intelligent Transport Systems Australia, July 2010.
20. Nutall I. In search of harmonious exchange. "Traffic technology international". Feb/Mar, 1997, p.p. 41-43.
21. Nutall I. Will the tigers roar. ITS market potential in ASEAN region. "Traffic technology international". Dec97/Jan98, p.p. 60-64.
22. Ojala Т., Decker P. Fulfilling travellerʼs PROMISE. "Traffic technology international". Annual Review. 1998, p.p. 219-222.
23. Wordworth. Will and sentiment: the automated highway to heaven/ Saul Wordworth//Traffic Technology International.-2006.- October/November.- pages 54-58.
24. Wolfgang Scherr. Big picture, small picture/ Wolfgang Scherr, Kiel Ova// Traffic Technology International.-2005.- Fev/Mar.- pages 28-30.
25. Code of Federal Regulations (CFR). Title 23 – Highways. Chapter I. Federal Highway Administration, Department Of Transportation. Subchapter E – Planning And Research. Part 450 – Planning Assistance And Standards. http://www. gpoaccess. gov/index. Html.
Published
2021-03-26
How to Cite
StepanovО., & VengerА. (2021). INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS IN THE TRANSPORT PROCESS. Municipal Economy of Cities, 1(161), 212-217. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5737