ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • К. О. Великих Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків

Abstract

Розглядається сутність планування і його значущість в сучасній економіці, охарактеризовано системи планів на підприємстві і структури планових служб, розглянуто принципи та методи планування, управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів на підприємстві, реалізація їх в деталізованих фінансових планах. Фінансове планування , як складова частина загального процесу планування.
How to Cite
ВеликихК. О. (1). ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Municipal Economy of Cities, (115), 19-23. Retrieved from https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4498